Contact
Với hơn 10 năm kinh nghiệm, FPT Telecom International không ngừng mang đến các sản phẩm, dịch vụ đổi mới, nắm bắt sự thay đổi trong cách thức giao tiếp, làm việc của con người và các tổ chức trong thời đại kỹ thuật số đang phát triển rất nhanh.

Head Office:

Lot L.29B-31B-33B, Street Tan Thuan, Tan Thuan EPZ, East Tan Thuan Ward, District 7, HCM City, Vietnam.

Phone Number:

+84 (90) 745 1357

Or send us your request directly

fpt cloud hub partners